Crimineel netwerk Wildemanbuurt in kaart gebracht

09-11-2021

De gemeente heeft, samen met haar partners een onderzoek uit laten voeren naar de invloed van (boven)lokale criminele netwerken op de (jeugdige) bewoners van de Wildemanbuurt in Osdorp. Het onderzoeksrapport geeft antwoord op de vraag op welke wijze criminele netwerken die een band hebben met deze buurt zijn georganiseerd en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Voor het onderzoek is een netwerkanalyse uitgevoerd waarbij meer dan 150 personen in kaart zijn gebracht.

Resultaten
Het onderzoek toont aan dat er sprake is van een hecht crimineel netwerk en geeft goed inzicht in de situatie. Het netwerk is bijzonder vanwege de ernst van de gepleegde vermogensmisdrijven, het instrumentele geweld, de beschikbaarheid van wapens en de link met liquidaties. Ook maakt het onderzoek de verschillende rollen zichtbaar in het netwerk. Het ‘Wildemannetwerk’ bestaat uit relatief veel zogenaamde ‘harde kerners’, ‘facilitators’ en ‘rising stars’ Ook wel ‘doorgroeiers’ genoemd.

Regie-aanpak
De bevindingen van het onderzoek zijn indrukwekkend. Tegelijk is de ernst van de problematiek voor de gemeente en de politie niet nieuw. Sinds 2019 werkt de gemeente met een zogeheten ‘regie-aanpak’ voor de Wildemanbuurt. In die regie-aanpak werkt het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) samen met stadsdeel Nieuw-West, de politie, het Openbaar Ministerie en maatschappelijke partners aan concrete verbeteringen voor de buurt. Zo wordt een groep jongeren aangepakt die al jarenlang een disproportioneel effect heeft op de wijk: zij worden stevig aangesproken op hun gedrag en de mogelijke consequenties. Tegelijkertijd wordt met begeleiding en hulp gewerkt aan hun problemen, en zo mogelijk worden ze naar een baan begeleid. Daarnaast zijn er camera’s geplaatst, geven mensen die het leven op straat kennen ‘straatcolleges’ om jongeren te vertellen over de negatieve kanten van het leven in de criminaliteit en worden er concrete oplossingen gezocht voor overlast en verloedering. Ook zijn er verschillende bedrijfsruimten en woningen gesloten die voor criminele doeleinden zijn gebruikt.

Meer informatie
Het onderzoek naar het ‘Wildemannetwerk’ maakt deel uit van het stedelijke programma Weerbare Mensen Weerbare Wijken’ dat het terugdringen van drugshandel in de stad als doel heeft. Het onderzoeksrapport Misdaadcarrières voorkomen en doorbreken, opgesteld door Bureau Beke, is in te zien op de website van het programma Weerbaar Amsterdam.

RIEC AA 2022
error: Deze inhoud is beschermd