Weerbare Mensen, Weerbare Wijken: beluister de podcasts en lees de voortgangsrapportage

16-11-2021

De tweede voortgangsrapportage van het programma Weerbare Mensen, Weerbare Wijken laat een aantal interessante resultaten zien als het gaat om het tegengaan van de aantrekkingskracht van de drugshandel.

Het Amsterdamse programma Weerbare Mensen, Weerbare Wijken startte in 2019 en draagt bij aan een veilig Amsterdam. Een Amsterdam met buurten zonder overlast van drugscriminaliteit, waar mensen weerbaar zijn en waar jongeren zich vrij kunnen ontwikkelen en kunnen kiezen voor een veilig bestaan. Om dat te bereiken richt het programma zich op het verminderen van de sociale ontwrichting door drugshandel van buurten en (kwetsbare jonge) mensen en op het weerbaarder maken van wijken en jongeren tegen de aantrekkingskracht van drugs. Hier volgen een aantal concrete resultaten van (nieuwe) maatregelen.

Weerbare mensen
Met een combinatie van straf en zorg zet het programma erop in crimineel gedrag te stoppen en personen die crimineel gedrag vertonen of dreigen af te glijden in de criminaliteit een ander perspectief te geven. Het afgelopen jaar zijn stappen gezet op het gebied van onder meer:

  • Onderzoek naar hoe jongeren terecht komen in de drugscriminaliteit. De uitkomsten van het onderzoek Dealers in de Dop kunnen als input dienen voor bijvoorbeeld de preventieve inzet door de aanpak schoolveiligheid en andere programma’s en geven in grote mate onderbouwing aan het onderbuikgevoel dat veel professionals al hadden.
  • Onderzoek naar de invloed van (boven)lokale criminele netwerken op (jeugdige) bewoners. Het rapport Misdaadcarrières voorkomen en doorbreken geeft antwoord op de vraag op welke wijze criminele netwerken die een band hebben met de Wildemanbuurt in Osdorp zijn georganiseerd en hoe zij zich tot elkaar verhouden.
  • De aanpak Doorgroeiers is één van de actielijnen van het versterkingsplan ondermijning van het RIEC Amsterdam-Amstelland. Er is een tijdelijke persoonsgerichte aanpak opgezet om meer zicht te krijgen op deze doelgroep en te kijken wat effectieve interventies zijn. De maatregel beoogt hiermee uiteindelijk doorgroei in drugscriminaliteit tegen te gaan. Meer weten? Bekijk de webinar Doorgroeiers in de drugshandel.
  • Met het project Eervolle Uitweg onderzoeken en test het programma hoe mensen die uit de drugscriminaliteit willen stappen, hierin geholpen kunnen worden. Een zogenaamd ‘uitwegteam’ is opgezet en werkt aan een aantal casussen.

Weerbare wijken
In twee wijken werkt het programma aan maatregelen die de ontwrichtende impact van de drugshandel op wijken moet tegen gaan. Drie concrete voorbeelden:

  • Het netwerk van Credible Messengers. Dit zijn ervaringsdeskundigen, bevlogen bewoners of jongerenwerkers die geworteld zijn in de wijken en vertrouwd worden door bewoners. Zij kunnen jongeren die in de drugscriminaliteit zitten of daarin dreigen af te glijden inspireren tot andere keuzes en vormen zo een brug tussen de straat en de overheid.
  • Met het vestigen van een Buurtrechtbank in Venserpolder wordt beoogd de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te vergroten door de toegang tot het recht gemakkelijker en zichtbaarder te maken. De buurtrechter houdt dit najaar de eerste zittingen.
  • Straatcolleges. het vertellen van ‘het andere verhaal’ aan jongeren die in aanraking komen met drugscriminaliteit of daar al in zitten. Het Andere Verhaal moet jongeren bekend maken met de keerzijde van drugscriminaliteit en -handel en het laten zien dat er een alternatief is. Het Andere Verhaal is in 2021 breder uitgedragen, onder andere door de samenwerking met Credible Messengers, die de essentie van Het Andere Verhaal meenemen in contacten.

Rapport en podcasts
Lees hier de voortgangsrapportage of beluister de korte podcasts die zijn gemaakt over de verschillende thema’s zoals straatcolleges, de aanpak van doorgroeiers in de drugscriminaliteit en het creëren van perspectief voor jonge mensen.

Het programma Weerbare Mensen, Weerbare Wijken volgt de trends in drugsgebruik van onder meer het Trimbos-instituut. Rioolmetingen dit jaar laten zien dat het cocaïnegebruik in Amsterdam weer iets toenam. Ook zijn Amsterdammers gevraagd naar hun mening over drugsgebruik en de maatschappelijke gevolgen ervan. Verschillende databronnen zijn samengevoegd in deze factsheet.

RIEC AA 2022
error: Deze inhoud is beschermd