De Ondermijningsbrigade

Welkom op de website van de Ondermijningsbrigade. De Ondermijningsbrigade komt op een snelle en effectieve manier in actie tegen ondermijnende activiteiten. Alle RIEC-partners werken samen in de Ondermijningsbrigade en voeren gezamenlijke controles uit in de regio Amsterdam Amstelland. Wij zijn er om als één overheid de aantasting en ontwrichting van wijken, buurten en maatschappelijke voorzieningen te voorkomen en het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. Dit doen we door snel, effectief en zichtbaar multidisciplinaire controles uit te voeren.

De Ondermijningsbrigade gaat aan de slag met meldingen van (een vermoeden van) ondermijning. Deze meldingen komen van de deelnemende partners. Denk hierbij aan vermoedens van arbeidsuitbuiting, drugshandel of witwassen. De Ondermijningsbrigade pakt de meldingen op waar geen uitgebreide analyse of informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties voor nodig is. Wij zijn er voor de organisatie van een multidisciplinaire controle. Een melding van (een vermoeden van) ondermijning kan worden gedaan via de contactpersoon van jouw organisatie.

Inwoners en ondernemers kunnen niet rechtstreeks melden bij de Ondermijningsbrigade. Wel kan bij verschillende partners van de Ondermijningsbrigade een melding worden gedaan van misstanden. Zo kan arbeidsuitbuiting worden gemeld bij de Inspectie SZW via 0800 – 5151. Gebiedsmakelaars van de gemeente gaan met bewoners en ondernemers in gesprek over wat er in hun wijk of  buurt speelt. En voor meldingen van ondermijnende criminaliteit kunnen bewoners en ondernemers terecht bij de politie via 0900-8844 (geen spoed, wel politie) of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Benieuwd naar actuele resultaten van de Ondermijningsbrigade? Klik hier

Hoe de Ondermijningsbrigade te werk gaat? Bekijk het hieronder.

[Tip: bekijk de animatie buiten de Citrix omgeving]

RIEC AA 2022
error: Deze inhoud is beschermd