Wij zijn het RIEC-AA

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit. Het RIEC Amsterdam-Amstelland is georganiseerd als netwerk en wordt gevormd door alle partners die hierin samenwerken. Deze samenwerking wordt ondersteund en gefaciliteerd door het RIEC-programmabureau. Het RIEC AA is een van de tien Regionale Informatie en Expertise Centra’s (RIEC’s). Meer informatie hierover vind je op www.riec.nl.

Neem contact met ons op

Voor vragen over de concrete aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit kunt u voor de regio Amsterdam Amstelland terecht bij ons.

Postadres: Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam
Telefoonnummer: 088 – 169 16 20
E-mailadres: riecaa@politie.nl

Volg ons op LinkedIn
RIEC AA 2022
error: Pagina inhoud is beschermd